Tìm kiếm "898/QĐ-UBND"

898/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 898/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 12 nội dung

Quyết định 898/QĐ-UBND

Về việc ban hành qui định tạm thời chế độ trợ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước của địa phương