Tìm kiếm "90/CP"

90/CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 90/CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 18 nội dung

Nghị định 90-CP

Ban hành Quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Thông tư 22/GD-ĐT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn

Chỉ thị 56/CT-UB

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 90/CP của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội