Tìm kiếm "94/2004/QĐ"

94/2004/QĐ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 94/2004/QĐ.

Hiển thị 1 - 20 trong 11 nội dung

Quyết định 94/2004/-NHNN

Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN ngày ...