Tìm kiếm "94/2006/QĐ-UBND"

94/2006/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 94/2006/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 6 nội dung

Quyết định 94/2006/QĐ-UBND

về việc thôi thực hiện chức năng, nhiệm vụ "tổ chức bán đấu giá các loại tài sản của Nhà nước" của Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản