Tìm kiếm "95/2013/NQ-HĐND"

95/2013/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 95/2013/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 6 nội dung

Nghị quyết 95/2013/NQ-HĐND

Về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015