Tìm kiếm "96/2006/QĐ-UBND"

96/2006/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 96/2006/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 7 nội dung

Quyết định 96/2006/QĐ-UBND

ban hành quy định quản lý, khai thác đất, đá đồi núi; khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng đất làm bến bãi tạm thời để tập kết cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh