Tìm kiếm "96/2013/NQ-HĐND"

96/2013/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 96/2013/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 9 nội dung

Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND

Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam