Tìm kiếm "96/2014/NQ-HĐND"

96/2014/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 96/2014/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 6 nội dung

Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang