Tìm kiếm "98/2013/QĐ-UBND"

98/2013/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 98/2013/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Quyết định 98/2013/QĐ-UBND

Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng