Tìm kiếm "984/PLHS-HC"

984/PLHS-HC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 984/PLHS-HC.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Chỉ thị 984/PLHS-HC

Về việc triển khai thực hiện nghị quyết 38/CP về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức