Luat Minh Khue

Tìm kiếm "luật sư tư vấn"

luật sư tư vấn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật sư tư vấn

Hiển thị 1 - 20 trong 24128 nội dung

Luật vấn đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu):

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái,từ ngữ,hình vẽ,hình ảnh,kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó,được thể hiện ...