Luat Minh Khue

Tìm kiếm "nghỉ thai sản"

nghỉ thai sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nghỉ thai sản.

Hiển thị 1 - 20 trong 7709 nội dung

Thắc mắc về chế độ nghỉ thai sản

Tôi làm việc cho 1 cơ quan trực thuộc nhà nước,(trung tâm y tế huyện),thời gian đầu vào nhận việc,tôi được phân công làm ở trạm y tế xã làm công không 3 tháng từ ngày ...