Mặc dù thông tin đã được đính chính là không có chuyện hai mẹ con tử vong, nhưng đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh khi quá tin vào những thứ “thuận tự nhiên” mà không hề có một cơ sở nào.

Có nhiều câu hỏi đặt ra: dưới góc độ pháp luật thì việc sinh con thuận tự nhiên liệu có phải chịu trách nhiệm gì không? Việc sinh con thuận tự nhiên thực tế hiện nay tại Việt Nam chưa có văn bản nào điều chỉnh cụ thể; tuy nhiên nếu sinh con thuận tự nhiên mà gây hậu quả chết người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội: Vô ý làm chết người (theo điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2018)

Điều 128. Tội vô ý làm chết người

1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

 Có thể thấy người phạm tội vô ý làm chết người cũng có những hành vi tương tự hành vi của tội giết người; hậu quả xảy ra, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả cũng tương tự như đối với giết người.
 
-Dấu hiệu đặc trưng để phân biệt với tội giết người là ý thức chủ quan của người phạm tội: người phạm tội vô ý làm chết người thực hiện hành vi của mình dưới hình thức lỗi vô ý: 

Điều 11: vô ý phạm tội

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.

2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó

 Trong trường hợp này quan điểm sinh con tự nhiên đã mắc phải lỗi vô ý vì quá tự tin; mặc dù bản thân người sinh con có thể thấy trước được hậu quả nguy hiểm nhưng lại luôn tin rằng mình có thể khắc phục được hoặc là không có hậu quả- vì thuận theo tự nhiên.

Về hình phạt: người phạm tội phải chịu mức phạt cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; trường hợp vô ý làm chết từ hai người trở lên thì sẽ bị phạt từ 3 năm đến 10 năm.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê