1. Sinh năm 1997 đã hết độ tuổi nhập ngũ chưa?

Thưa luật sư, Cho Em hỏi: Em sinh vào ngày 16/08/1997 theo luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì Em sẽ khám nghĩa vụ quân sự đến khi nào thì hết.
Em học đại học và đang đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh?
Cảm ơn luật sư!
Người hỏi: N.T.Cường

Trả lời:

Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định:

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Bạn sinh ngày 16/8/1997. Do đó, đến ngày 16/8/2025 bạn sẽ không nằm trong đối tượng gọi nhập ngũ thời bình.

2. Là viên chức nhà nước 3 năm có được tạm hoãn nhập ngũ?

Xin chào Luật Minh Khuê! Xin bạn cho mình hỏi là nếu công nhân viên chức nhà nước đã công tác 3 năm và đồng thời là chủ hộ gia đình thì có nằm trong diện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự? Mình hiện chưa lập gia đình và đang ở cùng mẹ?
Xin bạn cho mình hiểu rõ. Xin chân thành cảm ơn!

Sinh năm 1991 đã hết độ tuổi nhập ngũ chưa ?

Tư vấn nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điều 41, Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về điều kiện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như sau:

"Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.".

-> Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn là công nhân viên chức được 3 năm, và bạn đang ở cùng mẹ. Nếu bạn không làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật, hoặc mẹ bạn vẫn còn khả năng lao động, bạn không phải là lao động duy nhất trực tiếp nuôi mẹ bạn không còn khả năng lao động thì bạn không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tham khảo bài viết liên quan: Là lao động chính trong gia đình có được hoãn gọi nhập ngũ thời bình không ?

3. Điều kiện sinh viên được tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Thưa Luật sư,Hiện em có thắc mắc về Luật nghĩa vụ quân sự mong Luật sư giải đáp giúp em! Trong Mục 2 điều 42 về Tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự quy định sinh viên học đại học Chính qui được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời gian 1 khóa đào tạo. Luật sư có thể giải thích rõ giúp em 1 khóa ở đây là thế nào không ạ? Trường em trong chương trình học thì thời gian là 4,5 năm, nhưng có thể kéo dài tối đa đến 6 năm.
Như vậy sau 4,5 năm em vẫn chưa thể tốt nghiệp thì có tính là đã kết thúc một khóa không ạ?
Em cảm ơn sự giup đỡ của Luật sư!

Điều 41, Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về điều kiện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như sau:

"1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.".

Trường bạn ghi khóa đào tạo là 4,5 năm nhưng 6 năm bạn vẫn chưa ra trường thì bạn vẫn được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tham khảo bài viết liên quan:Còn nợ môn chưa ra được trường thì có phải đi nghĩa vụ quân sự khi có giấy gọi không ?

4. Hướng xử lý khi nhận được giấy gọi nhập ngũ ở cả hai nơi?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi sinh ngày 08/7/1996 hiện đang công tác tại 01 doanh nghiệp nhà nước và đăng ký nghĩa vụ tại doanh nghiệp xong UBND xã nơi tôi cư trú gọi khám nghĩa vụ quân sự diều này đúng hay sai?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp như sau:

Điều 35. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

1. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đủ số lượng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian theo quy định của pháp luật; bảo đảm cho công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có mặt đúng thời gian, địa điểm.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho các đơn vị nhận quân và tổ chức lễ giao nhận quân theo đúng quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm công khai số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức.

Như vậy, theo quy định trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét, đăng ký, quản lý danh sách công dân ở địa phương thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Việc đơn vị bạn gọi bạn nhập ngũ cũng là để hạn chế trường hợp UBND không quản lý hết được những hộ tịch tại đại phương do đi làm xa. Trường hợp này bạn có thể đăng ký tại doanh nghiệp hoặc tại UBND nơi bạn cư trú đều được. Tham khảo bài viết liên quan:Hoãn nghĩa vụ quân sự và độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

5. Tư vấn về thời điểm tuyển quân và nhập ngũ?

Thưa luật sư, xin Luật sư cho em hỏi là từ giờ đến cuối năm thì lịch tuyển nghĩa vụ quân sự là vào ngày tháng nào? nếu trúng tuyển thì lúc nào nhập ngũ?
Em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Theo quy định tại Luật nghĩa vụ quân sự 2015 qua các năm có quy định:

Điều 33. Số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm

Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Thay vì mỗi năm có hai đợt tuyển quân như luật cũ thì Luật nghĩa vụ quân sự mới chỉ tiến hành một đợt tuyển quân/ năm, nếu bạn trúng tuyển vào thời gian khám sức khỏe hiện tại thì thời điểm thực hiện nhập ngũ là vào tháng hai hoặc tháng ba năm sau. Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn về độ tuổi nhập ngũ và làm sao để tránh không phải nhập ngũ ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật NVQS - Công ty luật Minh Khuê