Luat Minh Khue
Nhãn hiệu và các thủ tục cần thiết để được bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu và các thủ tục cần thiết để được bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì nhãn hiệu được bảo hộ dựa trên cơ sở đăng ký, vậy việc đăng ký nhãn hiệu được thực hiện như thế nào?

Phân tích quy định của luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 về quyền tác giả ?

Thưa luật sư, nhờ luật sư giam đáp giúp: phân tích quy định của luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 vê quyền tác giả ? Luật sự có thể làm ...

Góp vốn bằng bí mật kinh doanh để thành lập công ty

Tôi và một số người bạn muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, trong số các thành viên dự định góp vốn có một cá nhân muốn góp vốn bằng bí mật kinh ...

Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Trong xã hội hiện đại ngày nay, Quyền sở hữu trí tuệ được xem là một trong những quyền tài sản quan trọng đối với mỗi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Việc ...

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu "komnha.com" đối với thực phẩm ăn liền

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh ...

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu "DYB, trung tâm đào tạo anh ngữ. Do you best"

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh ...

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền "Yến Magui"

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh ...

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền "AP89"

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh ...

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền "LEESSUNG"

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh ...

Sử dụng ảnh có bản quyền thì bị xử phạt như thế nào ?

Tôi muốn sử dụng hình ảnh của game võ lâm truyền kỳ 1 cho ứng dụng của tôi thì có cách nào không. Hoặc nếu không có sự cho phép mà tôi vẫn sử dụng thì tôi ...

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu "CADI DAITA"

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh ...

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu "The Pizza FC1"

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh ...

Dịch vụ nổi bật