Luat Minh Khue
Vấn đề đăng ký và sử dụng Nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề đăng ký và sử dụng Nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay

Việc thực hiện và đăng ký nhãn hiệu cũng như việc sử dụng sản hiệu ở nước ta hiện nay đang diễn biến như thế nào ? Các vấn đề liên quan đến việc đăng ký quyền và thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam được đánh giá ra sao. Luật sư tư vấn và phân tích cụ thể:

Tư vấn về đăng ký nhãn hiệu, bao bì cho sản phẩm ?

Bao gì sản phẩm là cách thức thể hiện, trình bày sản phẩm một cách sáng tạo. Một bao bì bắt mắc có thể khuyến khích việc mua hàng và việc đăng ký bảo hộ ...

Đăng ký nhãn hiệu trùng tên như thế nào ? Điều kiện đăng ký

Mỗi một nhãn hiệu hàng hóa đều phải đưa ra phạm vi đăng ký bảo hộ độc quyền theo quy chuẩn chung của quốc tế và những lĩnh vực ngành nghề riêng biệt tại ...

Hướng dẫn cách tra cứu một nhãn hiệu, logo công ty xem đã ai đăng ký hay chưa ?

Trước khi quyết định đăng ký một nhãn hiệu độc quyền điều đầu tiên khách hàng cần lưu ý là phải tiến hành tra cứu xem nhãn hiệu mà mình dự định đăng ký đã ...

Dịch vụ nổi bật