Luat Minh Khue
Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian ?

Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian ?

Một vấn đề khá đặc biệt là quy định về bản quyền với tác phẩm văn học dân gian được quy định như thế nào trong luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Và một số vấn đề pháp lý liên quan đến bản quyền sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Khái niệm về quyền tác giả ? Quyền tác giả gồm những nội dung gì ?

Bảo hộ hay đăng ký quyền tác giả là một trong những nội dung quan trọng để bảo vệ quyền, lợi ích của người sáng tạo. Thông qua việc bảo vệ quyền sẽ tăng khả ...

Phân biệt tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả là ai ?

Tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu tác giả là người được thuê, giao nhiệm vụ hoàn thành tác phẩm và đã nhận tiền ...

Khái niệm quyền tác và quyền liên quan là gì ? Hướng dẫn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan sẽ mở ra nhiều cơ hội trong tương lai cho tác giả hoặc người sở hữu tác phẩm đó. Luật Minh Khuê phân tích các ...

Dịch vụ nổi bật