Luat Minh Khue
Những biện pháp bảo vệ quyền tác giả nào có thể được áp dụng và cơ quan nào có thẩm quyền xử lý ?

Những biện pháp bảo vệ quyền tác giả nào có thể được áp dụng và cơ quan nào có thẩm quyền xử lý ?

Vấn nạn xâm phạm bản quyền tác giả tại Việt Nam đang ở mức báo động cao, trong khi đó các phương án xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả thì chưa thực sự đủ sức răn đe, khả năng thực thi xử lý hành vi xâm phạm còn khá yếu. Luật sư tư vấn và giải đáp thêm:

Những tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả ? Đăng ký bản quyền tác giả như thế nào ?

Hiện nay pháp luật Việt Nam quy định các loại hình tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả ? Theo quy định của pháp luật Việt Nam thế nào là tác phẩm, tác ...

Quyền nhân thân của tác giả được pháp luật quy định như thế nào?

Khái niệm quyền nhân tân được hiểu là quyền gắn liền với mỗi cá nhân và không thể chuyển giao cho người khác. Vậy, quyền nhân thân của tác giả có những yếu ...

Công ước toàn cầu về Bản Quyền mà Việt Nam đã tham gia thành viên

Xuất phát từ nguyện vọng bảo đảm các quyền về bản quyền tại tất cả các nước trên thế giới đối với các tác phẩm văn học, khoa học và nghệ thuật.Tin tưởng ...

Dịch vụ nổi bật