Luat Minh Khue
Đăng ký bản quyền mô hình sản xuất nông nghiệp (tăng diện tích trồng trên một diện tích nhất định) ?

Đăng ký bản quyền mô hình sản xuất nông nghiệp (tăng diện tích trồng trên một diện tích nhất định) ?

Con người ở một trình độ nhất định có những hành vi sáng tạo, sáng kiến, sáng chế trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Các hành vi sáng tạo này hoàn toàn được pháp luật bảo vệ dưới các quyền sở hữu trí tuệ khác nhau. Luật sư tư vấn và phân tích cụ thể:

Dịch vụ đăng ký bản quyền kịch bản chương trình truyền hình

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kịch bản trò chơi truyền hình (Kịch bản chương trình ), bản quyền truyền hình là một vấn đề được nhiều tác giả ...

Công ước Berne hài hoà lợi ích bản quyền toàn cầu

Việt Nam là thành viên của Công ước Berne, sự tham gia vào công ước ngày giúp Việt Nam có những bước tiến và sự hòa hợp chung với thế giới về quyền sở hữu ...

Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền ca khúc tự sáng tác ?

Việc đăng ký bản quyền đối với các tác phẩm được thực hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau. Luật Minh Khuê tư vấn các quy định pháp luật về đăng ký bản quyền ...

Đăng ký bản quyền tác phẩm báo chí, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm truyền hình

Đăng ký bản quyền tác phẩm là việc tác giả, người sáng tạo ra tác phẩm tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ quyền sở hữu toàn vẹn với tác ...

Dịch vụ nổi bật