Điều 184 Bộ luật hình sự năm 2015: Là hành vi thuận tình giao cấu giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.

Điểm e Khoản 2 Điều 141 là trường hợp người có cùng dòng máu trực hệ hoặc trường hợp là anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, hoặc lợi dụng tình trạng không thể chống cự của nạn nhân hoặc lợi dụng tình trạng khác để giao cấu trái ý muốn với họ.

Những điểm giống và khác nhau của tội loạn luân và tội Hiếp dâm với tình tiết có tính chất loạn luân quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 như sau:

- Giống nhau:

+ Chủ thể: Đều được thực hiện bồi những con người có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi theo luật định, có cùng chung huyết thống.

+ Lỗi: Cố ý.

+ Đối tượng: Đều là những người có cùng dòng máu về trực hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.

- Khác nhau:

+ Mặt khách quan:

Điều 184 Bộ luật hình sự năm 2015: Người phạm tội có sự thuận tình giao cấu trong khi đó ở điểm e Khoản 2 Điều 141: Người thực hiện hành vi phạm tội không có sự thuận tình mà người thực hiện hành vi phạm tội dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể chống cự của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu trái ý muốn.

+ Khách thể:

Bên cạnh xâm phạm đến các quy định về thuần phong mỹ tục, Điều 141 còn xâm phạm đến quyền tự do về tình dục của con người, xâm phạm đến nhân phẩm danh dự của con người.