Chào luật sư Minh Khuê, luật sư cho em hỏi một vấn đề: So sánh đầu tư trực tiếp nước ngoài và gián tiếp nước ngoài và so sánh hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế với hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Xin cảm ơn.

Người gửi : Thai Ba Loc

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp 2014;

- Luật đầu tư 2014.

2. Luật sư tư vấn:

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

2.1. So sánh đầu tư trực tiếp nước ngoài và gián tiếp nước ngoài

- Khái niệm

+ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Là hình thức đầu tư sang 1 nước khác mà chủ đầu tư nước ngoài đầu tư một phần hoặc toàn bộ vốn vào các dự án nhằm giành đc quyền điều hành trực tiếp đối với các dự án mà họ bỏ vốn.

+ Khái niệm đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI): là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư ko trực tiếp tham gia quản lý hợp đồng đầu tư.

-Giống nhau:

+ Đều đơn thuần là hợp đồng đầu tư vốn ra nước ngoài, FDI và FPI xuất hiện do nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Đều nhằm mục đích tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư. Lợi nhuận của nhà đầu tư phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và tỷ lệ thuận với số vốn đầu tư. Do đó, tình hình hoạt động của doanh nghiệp là mối quan tâm chung của cả hai hình thức đầu tư này.

+ Đều chịu sự điều chỉnh của nhiều luật lệ khác nhau. Mặc dù các hoạt động này chịu ảnh hưởng lớn từ luật pháp nước tiếp nhận đầu tư, nhưng trên thực tế vẫn bị điều chỉnh bởi các điều ước, thông lệ quốc tế và luật của bên tham gia đầu tư.

-Khác nhau:

FDI

FPI

Hình thức

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đầu tư gián tiếp nước ngoài

Quyền kiểm soát

Nắm quyền quản lý, kiểm soát trực tiếp. Chủ đầu tư tự quyết định đầu tư, quyết định sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về lỗ, lãi.

Mua chứng khoán và không nắm quyền kiểm soát trực tiếp.

Bên tiếp nhận đầu tư (vốn) có toàn quyền chủ động trong kinh doanh

Phương tiện đầu tư

Các chủ đầu tư nước ngoài phải đóng góp một tỷ lệ vốn tối thiểu trong vốn pháp định hoặc vốn điều lệ tùy theo quy định của pháp luật từng nước

Số lượng chứng khoán mà các công ty nước ngoài được mua có thể bị khống chế ở mức độ nhất định tùy theo từng nước; thường là < 10%

Mức rủi ro

Rủi ro theo tỉ lệ vốn đầu tư

Rủi ro ít

Lợi nhuận

Thu được theo lợi nhuận của công ty và được phân chia theo tỷ lệ góp vốn.

Thu được chia theo cổ tức hoặc việc bán Chứng khoán thu chênh lệch.

Mục đích

Lợi nhuận và quyền quản lý hoặc kiểm soát

Lợi nhuận, chỉ kỳ vọng về một khoảng lợi nhuận tương lai dưới dạng cổ tức, trái tức hoặc phần chênh lệch giá.

Hình thức biều hiện

Vốn đi kèm với hoạt động thương mại, chuyển giao công nghệ và di chuyển sức lao động quốc tế.

Chỉ đơn thuần là luân chuyển vốn từ trực tiếp sang nước tiếp nhận đầu tư.

Xu hướng luân chuyển

Từ nước phát triển sang nước đang phát triển.

Từ các nước phát triển với nhau hoặc đang phát triển hơn là luân chuyển các nước kém phát triển.

2.2. So sánh hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế với hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

-Khái niệm

+ Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là việc nhà đầu tư bỏ vốn vào doanh nghiệp, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam

+ Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế là việc nhà đầu tư góp tài sản để trở thành thành viên, cổ đông của một chức kinh tế đã được thành lập từ trước

Giống nhau: - nhà đầu tư nước ngoài bị giới hạn tỷ lệ sở hữu vốn trong 1 số tổ chức kinh tế, phạm vi, điều kiện, hình thức đầu tư

-Chủ thể: Mọi nhà đầu tư kể cả nhà đầu tư trong nước , nhà đầu tư nước ngoài, chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

-Pháp luật có quy định giống nhau về thủ tục đối với chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Khác nhau

Tính chất

Đầu tư thành lập chức kinh tế

Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào chức kinh tế

Bản chất

Là việc đầu tư để thành lập 1 chức kinh tế mới

Là việc góp tài sản vào 1 chức kinh tế được thành lập từ trước

TT xin cấp GCNĐKĐT

NĐT nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Không phải thực hiện thủ tục xin cấp chứng nhận đăng ký đầu tư

Mục đích

Trực tiếp thực hiện hợp đồng kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận

Hưởng lợi tức sinh ra từ cổ phần, phần vốn góp của mình trong chức kinh tế

Đăng ký góp vốn

Không có quy định

Nhà đầu tư thuộc Khoản 1-Điều 26-Luật Đầu tư 2014 phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Bảng báo giá dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực đầu tư nước ngoài