Thời gian gần đây Sở Y Tế đã gọi em về họp và thông báo em phải tự đóng học phí 100% và khi về làm tỉnh sẽ hỗ trợ 8.000.000/năm học. Trong khi đó SYT không hề gọi em và gia đình lên bàn bạc hay thỏa thuận lại. Vậy SYT làm vậy là đúng không? Và em có được khiếu nại để đòi quyền lợi của mình như lúc đầu? Nếu được thì em sẽ khiếu nại ở đâu? Cùng hoàn cảnh với em còn có 182 sinh viên khác.

Người gửi: Thanh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật ngân sách nhà nước 2002 

- Luật khiếu nại 2011 

- Nghị định 29/2010/NĐ-CP:  Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

- Nghị định 49/2010/NĐ-CP : Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015

2. Nội dung phân tích: 

+ Về việc hỗ trợ đào tạo học phí cho sinh viên theo diện địa chỉ đào tạo.

- Căn cứ theo quyết định của UBND tỉnh về việc khuyến khích sinh viên học theo diện địa chỉ sử dụng, cam kết hỗ trợ 100% học phí đến khi ra trường, đổi lại sinh viên về phục vụ địa phương. Nghị định 29/2010/NĐ-CP ra đời và có hiệu lực theo đó kinh phí đào tạo với viên chức ngành y tế thực hện theo điều 35 như sau:

>> Xem thêm:  Rút tiền đặt cọc mua căn hộ như thế nào ?

"Điều 35. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được chi trả từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật."

- Nhưng suốt mấy năm liền, nhà trường nơi sinh viên đào tạo không nhận được tiền học phí từ phía tỉnh. Như vậy việc bạn và những sinh viên khác được hỗ trợ kinh phí phải học tập và về phục vụ tại địa phương khi ra trường phải được thể hiện rõ trong hợp đồng đào tạo. Nghị định 49/2010/NĐ-CP:  Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 điều chỉnh những đối tượng này như sau:

"Điều 7. Cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
1. Việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại nhà trường, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí.
2. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập có đối tượng được miễn, giảm học phí theo số lượng người học thực tế và mức thu học phí. Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách học mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập. Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập để các đối tượng này đóng học phí đầy đủ cho nhà trường."\
 
"Điều 9. Kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí thực hiện tại Điều 7, Điều 8 Nghị định này được cân đối trong ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước."

- Luật ngân sách nhà nước 2002 quy định về việc chi ngân sách trong trường hợp này:

"Điều 33. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương gồm:

2. Chi thường xuyên:

a) Các hoạt động sự nghiệp kinh tế, giáo dục và đào tạo, y tế, xã hội, văn hóa thông tin văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, các hoạt động sự nghiệp khác do địa phương quản lý

.............."

+ Về việc khiếu nại Sở Y tế:

- Luật khiếu nại 2011 : 

"Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình."

- > Như vậy khiếu nại chỉ xẩy ra khi có căn cứ cho rằng có hành vi hay quyết định hành chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền là trái pháp luật và xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bạn và 182 bạn sinh viên khác có thể làm đơn yêu cầu Sở Y tế UBND tỉnh làm báo cáo giải trình về vấn đề này. Trong báo cáo phải thể hiện được công tác đào tạo sinh viên theo dạng địa chỉ đào tạo, nguyên nhân dẫn đến tình trạng không thể chi trả kinh phí đào tạo, phương án sử dụng ngân sách địa phương. Tại sao trong khi những tỉnh thành khác vẫn chi trả  được cho loại hình đào tạo này còn địa phương bạn thì không.Ngoài ra Sở Y tế phải trình được phương án giải quyết và chế độ hỗ trợ, cùng với đó là biên bản họp với trường đại học nơi sinh viên đang theo học và giải quyết tình trạng để sinh viên tiếp tục học tập và ra trường, hỗ trợ địa phương.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc cần trao đổi thêm vui lòng liên hệ:  Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi:  1900.6162

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê