Luật sư tư vấn: 

Theo Luật hôn nhân gia đình năm 2014 không quy định về ly thân. Vợ chồng anh chị có quyền thỏa thuận về cuộc sống chung, quyền và nghĩa vụ của các bên nhưng phải tuân theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Điều 19 luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về tình nghĩa vợ chồng:

1. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.

Và căn cứ theo Điều 69 luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ:

1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

3. Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Như vậy, vợ chồng chị có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Vợ chồng chị có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng bảo vệ con. Hai anh chị có thể phân chia thời gian hoặc cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con nhưng phải đảm bảo quyền lợi chính đáng và cuộc sống của con.

Vợ chồng anh chị có thể thỏa thuận không sống chung, không sinh hoạt chung... nhưng khi chưa tiến hành ly hôn theo quy định của pháp luật thì anh chị vẫn tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp. Việc anh hoặc chị có hành vi sống chung như vợ chồng với người khác trong khi đang có mối quan hệ hôn nhân hợp pháp được xác định là hành vi vi phạm theo Khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình 2014.


Theo Điều 5 luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình:

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

h) Bạo lực gia đình;

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.

Pháp luật quy định về các hành vi vi phạm luật hôn nhân và gia đình và hình thức xử lý. Theo đó, hành vi chung sống như vợ chồng với người khác khi đang có vợ có chồng là hành vi bị cấm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật: có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy tính chất và mức độ của hành vi. Nếu anh, chị có mối quan hệ với người khác mà không chung sống như vợ chồng thì không có căn cứ để xử lý.

Mọi vướng mắc pháp lý vui lòng trao đổi trực tiếp với luật sư qua số điện thoại tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900.6162

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư tư vấn luật hôn nhân