>> Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi:  1900.6162 

a) Sửa đổi, bổ sung đơn nhưng không được làm thay đổi bản chất đơn đăng ký bảo hộ;

b) Yêu cầu ghi nhận thay đổi tên, địa chỉ của người đăng k‎ý;

c) Yêu cầu ghi nhận thay đổi người đăng k‎ý do chuyển nhượng đơn theo hợp đồng hoặc thừa kế, kế thừa;

2. Người yêu cầu thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 1 trên này phải nộp phí, lệ phí.

Tham khảo:

>> Tải Luật sở hữu trí tuệ năm 2005;

>> Tải luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009;

Trân trọng./.
 
PHÒNG LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến Uy Tín, Chuyên Nghiệp

>> Xem thêm:  Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, logo, thương hiệu