Sửa đổi tiêu chuẩn kiểm toán viên, áp dụng từ 20/4/2011

Luật sư tư vấn luật thuế gọi: 1900.6162

Cùng với đó, tiêu chuẩn về thời gian công tác thực tế của kiểm toán viên cũng được quy định chặt chẽ hơn.

Đó là kiểm toán viên phải có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 5 năm trở lên hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 4 năm trở lên tính từ năm ghi trên bằng tốt nghiệp đại học đến năm đăng ký dự thi. Quy định cũ trước đây không quy định rõ thời điểm bắt đầu để tính thâm niên công tác thực tế của kiểm toán viên (phần in nghiêng trong quy định mới).

Quy định mới nêu trên được sửa đổi, bổ sung vào Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ đã thực thi hơn 6 năm qua.

Theo Nghị định 16/2011/NĐ-CP của Chính phủ, các tiêu chuẩn mới đối với kiểm toán viên sẽ được áp dụng kể từ ngày 20/4/2011.

Kiểm toán độc lập đang là hoạt động không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường với vai trò làm tăng độ tin cậy cho thông tin tài chính, là cơ sở cho các bên tiến hành các giao dịch kinh tế.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, sau 19 năm hoạt động, kiểm toán độc lập đã phát triển nhanh về số lượng và quy mô cũng như năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ cung cấp. Tính đến tháng 6/2010 có 162 doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán, với trên 6.700 người làm việc, trong đó có 1.800 người được cấp chứng chỉ kiểm toán viên. Tuy nhiên, con số này hiện còn rất khiêm tốn so với trên 500.000 doanh nghiệp hiện nay.

Hoàng Diên (Chinhphu.vn)