Suy đoán chứng cứ là suy đoán pháp luật về sự tồn tại của sự kiện có - giá trị chứng minh của chứng cứ.

Trong tự nhiên và xã hội, quan hệ nhân quả giữa các sự kiện nhiều trường hợp mang tính quy luật, Dựa vào đó, trong một số trường hợp pháp luật quy định về sự tồn tại của một sự kiện khi sự kiện khác tồn tại liên quan đến nó. Toà án căn cứ vào đó giải quyết vụ án, không phải cho chứng minh về sự tồn tại của sự kiện trong quá trình giải quyết vụ án. Điều kiện để suy đoán chứng cứ là mối quan hệ có tính nhân quả giữa các sự kiện được suy đoán, vì vậy có tính phổ biến và tất yếu. Vĩ dụ: “Con sinh ra trong thời kì hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kì đó là con chung của vợ chồng” (Điều 63 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000).

Việc suy đoán chứng cứ giúp Toà án có thể giải quyết nhanh chóng vụ việc dân sự.