Luat Minh Khue

Án tử hình

Án tử hình - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Án tử hình

Bữa ăn cuối cùng của tử tù

Bữa ăn cuối cùng của tử tù
Trước giờ ra pháp trường hoặc lên ghế điện để nhận hình phạt, người tử tù ( người phạm tội bị kết án tử hình) được phép gửi lại người thân những lời nhắn nhủ và ăn một bữa ăn “ân huệ” cuối cùng.

Án tử hình thực hiện như thế nào ?

Án tử hình thực hiện như thế nào ?
Luật Thi hành án hình sự đang được Quốc Hội chuẩn bị thông qua. Đây là lần đầu tiên nước ta có một bộ luật chính thức việc thi hành án hình sự - tức là về trình tự, thủ tục thi hành các bản án hình sự đối với những tội phạm. Bài viết này giới thiệu dự thảo về việc thi hành án tử hình đối với những người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, bị kết án tử hình.