Luat Minh Khue

Đăng kí báo mất giấy phép lái xe

Đăng kí báo mất giấy phép lái xe - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Đăng kí báo mất giấy phép lái xe

Tư vấn về giấy phép lái xe?

Tư vấn về giấy phép lái xe?
Chào Luật Sư! Em vi phạm luật giao thông và Cảnh sát giao thông giữ giấy phép lái xe của em. Nhưng em bận công tác xa 2 năm,và em đã làm mất biên bản nộp phạt.