Luat Minh Khue

Đăng kí biến động về đất đai

Đăng kí biến động về đất đai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Đăng kí biến động về đất đai

Thắc mắc về việc đăng kí giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Thắc mắc về việc đăng kí giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?
Tôi có mảnh đất dùng lâu năm, có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai trước năm 70 - nhưng phần Diện tích trong giấy này lại bị chênh ít hơn so với thực tế. Do ban đầu tôi chưa nắm được rõ lắm về vấn đề cấp bìa đỏ, tôi nghĩ là Giấy tờ trước kia đo đạc không chính xác (đo bằng sào,..) nên tôi đi đăng ký lại Giấy đăng ký quyền sử dụng đất mới.