Luat Minh Khue

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc

Nhân viên thử việc có được trả lương không?

Nhân viên thử việc có được trả lương không?
Thưa luật sư, luật sư tư vấn giúp em về việc trả lương cho nhân viên thử việc với ạ! Em là sinh viên mới ra trường, thấy thông tin tuyển dụng của 1 công ty tư nhân, em đến phỏng vấn và đã được công ty tuyển dụng.