Luat Minh Khue

Đơn xin tạm hoãn

Đơn xin tạm hoãn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Đơn xin tạm hoãn

Điều kiện sinh viên được tạm hoãn gọi nhập ngũ?.

Điều kiện sinh viên được tạm hoãn gọi nhập ngũ?.
Thưa Luật sư,Hiện em có thắc mắc về Luật nghĩa vụ quân sự mong Luật sư giải đáp giúp em! Trong Mục 2 điều 42 về Tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự quy định sinh viên học đại học Chính qui được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời gian 1 khóa đào tạo.