Luat Minh Khue

Đất được nhà nước quy hoạch có được bồi thường

Đất được nhà nước quy hoạch có được bồi thường - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Đất được nhà nước quy hoạch có được bồi thường

Tư vấn về quyền đối với đất khai hoang ?

Tư vấn về quyền đối với đất khai hoang ?
Xin chào công ty tư vấn pháp luật cho tôi hỏi một vài vấn đề về đất đai mong anh chị tư vấn giúp tôi. Trước năm 1977 ,ông Võ Nghiệp (ông nội tôi) sống và cất chòi trên một gò đất hoang ,trồng hoa màu để sinh sống .Đến 1993, ông Nghiệp xây dựng nhà trên khu đất này thì bị ủy ban lập biên bản không cho phép xây dựng .Ông tôi đã xây một ngôi nhà vách lá và giao lại cho con trai là Võ Nhân cùng với vợ là Nguyễn Thị Kim Hưng,còn ông Nghiệp thì đi nơi khác.