Luật sư tư vấn về chủ đề "Đất đai - Nhà ở"

Đất đai - Nhà ở | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đất đai - Nhà ở.

Đất đai - Nhà

<strong>Đất</strong> <strong>đai</strong> - <strong>Nhà</strong> <strong>ở</strong>
đã nhờ trên đất nhà tôi từ khoảng năm 1975 đến nay, gia đình tôi đã yêu cầu họ dọn đi nhiều lần

Tranh chấp nhà ?

Tranh chấp <strong>nhà</strong> <strong>ở</strong> ?
tôi mất năm 1974 . căn nhà tôi đang được chia làm 2, một phần là nhà hương hỏa và một phần và đất