Luat Minh Khue

Đất đang có tranh chấp có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ?

Đất đang có tranh chấp có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Đất đang có tranh chấp có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ?

Tư vấn về thời gian hiệu lực trong hồ sơ dự thầu?

Tư vấn về thời gian hiệu lực trong hồ sơ dự thầu?
Chào luật sư,luật sư cho tôi hỏi Theo qui định của Luật đấu thầu, thời gian bảo đảm dự thầu sẽ là thời gian gian hiệu lực của HSDT/HSĐT cộng thêm 30 ngày. Tuy nhiên trong HSMT chủ đầu tư đề nghị thời gian bảo đảm dự thầu sẽ là thời gian gian hiệu lực của HSDT/HSĐT cộng thêm 60 ngày. Trường hợp này có xem là vi phạm luật đấu thầu không?