Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Đền Bù Tai Nạn Giao Thông"

Đền Bù Tai Nạn Giao Thông | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đền Bù Tai Nạn Giao Thông.

Hỏi về đền đất do quy hoach mở đường giao thông ?

Hỏi về <strong>đền</strong> <strong>bù</strong> đất do quy hoach mở đường <strong>giao</strong> <strong>thông</strong> ?
Kính chào luật sư của văn phòng luật sư Minh Khuê! Tôi làm giáo viên ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng có câu hỏi nhờ luật sư tư vấn giúp. Con đường trung tâm của huyện Đam Rông trước dây là đường liên xã, năm 2000 mở ra rộng 3m. Cuối năm 2004 thành lập huyện và được đỗ nhựa 3m. Sau đó nhân dân làm nhà phá bỏ cafe, làm nhà lùi sâu vào 7,5m tính từ tim đường vào (do UBND xã quy định) người dân đã chấp hành.

Hỏi về đền đất do quy hoạch mở đường giao thông ?

Hỏi về <strong>đền</strong> <strong>bù</strong> đất do quy hoạch mở đường <strong>giao</strong> <strong>thông</strong> ?
Thưa luật sư, Tôi làm giáo viên ở huyện Đ, tỉnh L, tôi có câu hỏi nhờ luật sư tư vấn giúp. Con đường trung tâm của huyện Đ trước đây là đường lên xã, năm 2000 mở ra rộng 3m. Cuối năm 2004 thành lập huyện và được đổ nhựa 3m. Sau đó nhân dân làm nhà phá bỏ cafe, làm nhà lùi sâu vào 7,5m tính từ tim đường vào (do UBND xã quy định) người dân đã chấp hành.