Luat Minh Khue

ĐKKD

ĐKKD - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ĐKKD

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ?

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ?
Xin chào Luật sư! Công ty em đang làm việc hiện nay có trường hợp như sau, xin luật sư tư vấn giúp em với ạ: Công ty em là công ty TNHH MTV, vốn điều lệ là 2 tỷ, thành lập từ tháng 7/2013.

Mẫu hồ sơ thay đổi ĐKKD doanh nghiệp nhà nước

Mẫu hồ sơ thay đổi ĐKKD doanh nghiệp nhà nước
Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp Nhà nước (Bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …) bao gồm: