Luat Minh Khue

Điều kiện được tổ chức chương trình khuyến mãi

Điều kiện được tổ chức chương trình khuyến mãi - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Điều kiện được tổ chức chương trình khuyến mãi

Tư vấn khi không có hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại ?

Tư vấn khi không có hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại ?
Thưa luật sư, hiện nay em đang gặp khó khăn liên quan đến thủ tục tổ chức chương trình khuyến mại mong luật sư tư vấn: Cho em hỏi bên công ty em có tổ chức chương trường khuyến mãi tại đại lý phân bón (bên công ty e mua bán phân bón nhập khẩu) nhưng chưa xin hồ sơ ở sở công thương mà đã treo bạc hình ảnh khuyến mại bị quản lý thị trường lập biên bản và mời đến đến làm việc: