Luat Minh Khue

Điều kiện cấp GCN QSDĐ

Điều kiện cấp GCN QSDĐ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Điều kiện cấp GCN QSDĐ

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?
Xin hỏi luật sư. Năm 2004 tôi có nhận chuyển nhượng 1 lô đất (có nhà) và có ký hợp đồng chuyển nhượng theo Nghị định 17/1999/NĐ-CP. Hợp đồng của tôi đã được UBND xã xác nhận là đủ điều kiện chyển nhượng và nhận chuyển nhượng theo Điều 8, 9 Nghị định 17/1999 và lô đất nhận chuyển nhượng của tôi đã được UBND tiến hành kiểm tra, xác minh (có biên bản xác minh được UBND xã xác nhận).