Luat Minh Khue

Điều kiện cho sinh viên vay vốn ngân hàng

Điều kiện cho sinh viên vay vốn ngân hàng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Điều kiện cho sinh viên vay vốn ngân hàng

Tư vấn về sử dụng bằng đại học giả?

Tư vấn về sử dụng bằng đại học giả?
Thưa luật sư, Em có bạn ngày xưa có chạy điểm để nâng bằng đại hoc lên bằng khá. Bây giờ đường dây chạy điểm này bị phát hiện thì bạn em có bị sao không ạ.? Em xin cảm ơn nhiều ạ.