Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Đàu Tư Nước Ngoài"

Đàu Tư Nước Ngoài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đàu Tư Nước Ngoài.

Chuyển nhượng vốn đầu nước ngoài ?

Chuyển nhượng vốn đầu <strong>tư</strong> <strong>nước</strong> <strong>ngoài</strong> ?
1. Tổ chức kinh tế có quyền chuyển nhượng vốn của mình trong doanh nghiệp và thực hiện thủ tục đăng ký thành viên, đăng ký cổ đông trong sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.