Luat Minh Khue

đât đai

đât đai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đât đai

Quy định của luật đất đai về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ?

Quy định của luật đất đai về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ?
Thưa luật sư Công ty luật Minh Khuê, Tôi có vấn đề mong nhận được sự tư vấn của công ty. Trước 1985 nhà tôi có 1 miếng đất 3 mẹ con ở chung khoảng năm 1989 anh tôi lấy vợ và ở riêng, mẹ tôi chia đất ra thành 2 phần cho anh tôi 1 phần, 2 mẹ con tôi 1 phần, đến năm 1993 tôi cũng có gia đình mẹ tôi nhường quyền sử dung đất cho tôi, tới năm 1994 anh tôi bán cho 2 người khác 2000m2.