Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Đóng Như Thế Nào"

Đóng Như Thế Nào | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đóng Như Thế Nào.

Đóng thuế thu nhập cá nhân như thế nào ?

<strong>Đóng</strong> thuế thu nhập cá nhân <strong>như</strong> <strong>thế</strong> <strong>nào</strong> ?
Xin hỏi. Hiện tôi đang làm việc cho một công ty nhà nước, tôi có ký hợp đồng tư vấn cho công ty x để thực hiện dự án với thù lao theo công việc mà tôi đảm nhận là 150 triệu đồng, thực hiện trong vòng 4 tháng