Luat Minh Khue

đóng như thế nào

đóng như thế nào - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đóng như thế nào

Đóng thuế môn bài khi nào?

Đóng thuế môn bài khi nào?
Tôi mới mở cửa hàng cơ khí ngày 1/10/2015: làm các loại cửa. Và tôi chưa xin giấy phép kinh doanh tại thị trấn. Vậy tôi có phải đóng thuế muôn bài hay không? Xin cho tôi biết. cảm ơn