Luật sư tư vấn về chủ đề "Đóng Như Thế Nào"

Đóng Như Thế Nào | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đóng Như Thế Nào.

Đóng thuế thu nhập cá nhân như thế nào ?

<strong>Đóng</strong> thuế thu nhập cá nhân <strong>như</strong> <strong>thế</strong> <strong>nào</strong> ?
Xin hỏi. Hiện tôi đang làm việc cho một công ty nhà nước, tôi có ký hợp đồng tư vấn cho công ty x để thực hiện dự án với thù lao theo công việc mà tôi đảm nhận là 150 triệu đồng, thực hiện trong vòng 4 tháng

Đóng BHXH như thế nào để được hưởng chế độ thai sản?

<strong>Đóng</strong> BHXH <strong>như</strong> <strong>thế</strong> <strong>nào</strong> để được hưởng chế độ thai sản?
:Chào Luật Sư! Tôi làm việc ở Công ty may hơn 3 năm nay & có tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ đến nay. Giờ công ty thông báo hết tháng 12 này sẽ chốt sổ bảo hiểm xã hội của toàn bộ công nhân viên và thực hiện thủ tục giải thể công ty sau đó.

Đóng trùng bảo hiểm tại 2 công ty thì xử lý như thế nào ?

<strong>Đóng</strong> trùng bảo hiểm tại 2 công ty thì xử lý <strong>như</strong> <strong>thế</strong> <strong>nào</strong> ?
Xin chào Luật Minh Khuê ! Ngày 01/05/2009 tôi được quyết định tiếp nhận vào công ty mới và tôi tham gia làm việc tại công ty này. Trong thời gian từ ngày 01/05/2009 đến 17/05/2009 tôi xin nghỉ phép tại công ty cũ và ngày 17/05/2009 tôi kết thúc hợp đồng tại công ty cũ.