Luat Minh Khue

đăng kí quyền sử dụng đất

đăng kí quyền sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đăng kí quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất nông nghiệp bị sạt lở gần bờ sông ?

Quyền sử dụng đất nông nghiệp bị sạt lở gần bờ sông ?
Xin kính chào công ty Luật Minh Khuê. Tôi xin hỏi một vấn đề như sau: Vào năm 1989, Nhà nước có cấp cho gia đình tôi 800 m2 đất nông nghiệp gần bờ sông và có cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trên, đến nay do quá trình lũ lụt gây sạt lở nhiều lần nên diện tích có bị thu hẹp. Tuy nhiên diện tích đất bị sạt lở nay đã được bồi đắp thành đất ven sông.