Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Đăng Ký Bản Quyền"

Đăng Ký Bản Quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đăng Ký Bản Quyền.

Thủ tục đăng bản quyền phần mềm máy tính

Thủ tục <strong>đăng</strong> <strong>ký</strong> <strong>bản</strong> <strong>quyền</strong> phần mềm máy tính
Chương trình phần mềm máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể...