Luat Minh Khue

đăng ký mã số mã vạch

đăng ký mã số mã vạch - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đăng ký mã số mã vạch

Tư vấn về vấn đề đăng ký Mã số mã vạch?

Tư vấn về vấn đề đăng ký Mã số mã vạch?
Kính chào Quý công ty, tôi được biết quý công ty có dịch vụ Đăng ký MSMV. Tôi có một số thắc mắc cần sự tư vấn của Quý công ty: Hiện nay công ty chúng tôi muốn đăng ký MSMV cho sản phẩm.