Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Đăng Ký Quốc Tế Nhãn Hiệu Hàng Hóa"

Đăng Ký Quốc Tế Nhãn Hiệu Hàng Hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đăng Ký Quốc Tế Nhãn Hiệu Hàng Hóa.

Thỏa ước Madrid về đăng quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Thỏa ước Madrid về <strong>đăng</strong> <strong>ký</strong> <strong>quốc</strong> <strong>tế</strong> <strong>nhãn</strong> <strong>hiệu</strong> <strong>hàng</strong> <strong>hóa</strong>
Madrid Agreement Concerning the International Registraion of Marks Ban hành ngày 14.4.1891, được sửa đổi tại Brussel 14.12.1900, tại Washington 2.6.1911, tại La Hay 6.11.1925, tại London ngày 2.6.1934, tại Nice 15.6.1957 và tại Stockholm 14.7.1067, và thay đổi ngày 2.10.1979

Đăng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại EU

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> bảo hộ <strong>nhãn</strong> <strong>hiệu</strong> <strong>hàng</strong> <strong>hóa</strong> tại EU
Đơn CTM được xử lý như thế nào? Đơn sau khi nộp tại OHIM sẽ được cơ quan này xét nghiệm về hình thức. Nếu đơn có đủ các thông tin và tài liệu trên, ngày nộp đơn được ghi nhận. Sau đó đơn được chuyển sang xét nghiệm nội dung.