Luat Minh Khue

đơn phương chấm dưt hợp đồng

đơn phương chấm dưt hợp đồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đơn phương chấm dưt hợp đồng

Doanh nghiệp giữ bằng gốc của người lao động thì xử lý ra sao ?

Doanh nghiệp giữ bằng gốc của người lao động thì xử lý ra sao ?
Thưa Luật sư! Tôi đang rất bế tắc và rất cần sự tư vấn của Luật sư: 1 năm trước tôi có ký hợp đồng làm việc với trường học, loại hợp đồng có thời hạn 1năm (5/11/2014- 5/11/2015) + 1 bản cam kết với giá trị trong 5 năm (yêu cầu phải nộp bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm gốc, làm việc tại trườg 5 năm, nếu phá hợp đồng phải đền bù 100 triệu).