Luat Minh Khue

đơn vị trực thuộc

đơn vị trực thuộc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đơn vị trực thuộc

Công ty trực thuộc tự ý mua bán hàng hóa khi không có giấy ủy quyền đúng hay sai?

Công ty trực thuộc tự ý mua bán hàng hóa khi không có giấy ủy quyền đúng hay sai?
Thưa Luật sư, tôi xin được tư vấn vấn đề sau: Công ty chúng tôi là công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, Công ty của chúng tôi có một vài đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc.1. Khi đơn vị trực thuộc tự ý quan hệ giao dịch, mua bán không có văn bản ủy quyền của Công ty làm phát sinh công nợ phải trả, sau đó khách hàng đòi nợ Công ty, Công ty của chúng tôi có chịu trách nhiệm về các khoản nợ này hay không?

Chỉ dẫn soạn thảo thành lập công ty hợp danh, công ty TNHH hai thành viên trở lên ? Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ?

Chỉ dẫn soạn thảo thành lập công ty hợp danh, công ty TNHH hai thành viên trở lên ? Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ?

Thưa luật sư, xin tư vấn: soạn thảo thành lập công ty hợp danh, công ty TNHH hai thành viên trở lên ? Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ? Cám ơn !