Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đơn xác nhận tạm trú"

đơn xác nhận tạm trú | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đơn xác nhận tạm trú.

Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú
Đơn xin xác nhận tạm trú là mẫu đơn được sử dụng khi bạn đang cần làm thủ tục hành chính cho mình hoặc gia đình có yêu cầu xác nhận thông tin tạm trú. Đơn xin xác nhận tạm trú sau đó sẽ được Công an Phường, xã nơi bạn đăng ký tạm trú xác nhận.