Luat Minh Khue

đơn xin xác nhận

đơn xin xác nhận - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đơn xin xác nhận

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi không có giấy chứng nhận QSDĐ ?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi không có giấy chứng nhận QSDĐ ?
Kính chào luật Minh Khuê, Tôi có mua 1 lô đất của 1 người nhưng không có giấy chứng nhận QSDĐ mà chỉ có giấy của UBND phường ký xác nhận trong đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và nhà ở của chủ nhà là "xác nhận bà A có hộ khẩu thường trú tại... có ngôi nhà tại... nguồn gốc đất theo NĐ 64CP, do UBND phường quản lý".